Reklama

Wyszukaj w serwisie

Oznaczanie węglowodanów w produktach spożywczych techniką chromatografii jonowej

HPAEC-PAD jest użyteczną i najpopularniejszą techniką z grupy IC stosowaną do oznaczania węglowodanów w próbkach żywności i nie tylko.

Głównym celem analizy żywności jest kontrola składu i jakości spożywanych przez konsumentów produktów. Szczególne znaczenie ma monitorowanie zawartości potencjalnie toksycznych substancji chemicznych wykrywanych w żywności, ale także kontrola procesów technologicznych podczas jej wytwarzania. Przykładami substancji, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi, oznaczanych w żywności metodami chromatografii jonowej (IC), są nieorganiczne i organiczne jony oraz wybrane metale i metaloidy [1]. Występowanie tych substancji w produktach żywnościowych może być odzwierciedleniem ich zawartości w środowisku naturalnym, głównie w glebie, wodach opadowych i gruntowych, lub konsekwencją ich wprowadzania do żywności na etapie jej przetwarzania. Konsumenci domagają się zdrowych i bezpiecznych produktów spożywczych, które są dobrze zidentyfikowane pod względem pochodzenia i zawartości poszczególnych substancji chemicznych. W związku z tym ważne jest określenie ich autentyczności i rzeczywistego składu chemicznego w porównaniu do składu deklarowanego przez producenta [2]. Jedną z ważnych grup substancji obecnych i oznaczanych w żywności są cukry.

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników

Dzięki rejestracji zyskasz dostęp do:

  • wybranych artykułów merytorycznych związanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania laboratoriów
  • bieżących informacji na temat nowości w branży laboratoryjnej
  • wydań 'Laboratorium - Przeglądu Ogólnopolskiego' w wersji online
  • wywiadów z przedstawicielami świata nauki i biznesu
  • informacji o tym, jak funkcjonują referencyjne placówki badawczo-rozwojowe
  • kalendarium najważniejszych wydarzeń w branży
Wykup dostęp

Logowanie

Relacje

Poznaj nasze serwisy