Reklama

Wyszukaj w serwisie

Metrologia odgrywa decydującą rolę w rozwoju nowych technologii

LAB_1_24_Rozmowa_z_Jackiem_Semaniakiem_FOT_1fot. GUM

Rozmowa z prof. dr. hab. Jackiem Semaniakiem, Prezesem Głównego Urzędu Miar

Małgorzata Ullmann: W Kielcach wkrótce rozpocznie działalność Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar. Jak powstały założenia projektu oraz jaką rolę będzie on pełnił?

Jacek Semaniak: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar to rezultat współpracy wielu instytucji. Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 165 mln zł. Dodatkowe środki stanowi 20 mln zł wkładu budżetu państwa oraz wkład w wysokości ponad 20 mln zł wniesiony przez partnera projektu – Politechnikę Świętokrzyską, natomiast miasto Kielce przekazało tereny pod budowę Kampusu.

Nowoczesna infrastruktura Kampusu oraz przemyślana lokalizacja na południu Kielc zapewniają precyzyjne wyniki, najwyższą jakość badań i minimalizację zakłóceń. Ponadto budowa Kampusu od podstaw stwarza doskonałe możliwości realizacji inwestycji, eliminując konieczność adaptacji istniejących już budynków. Ten sposób postępowania przyczyni się do optymalnej organizacji pracy w tym miejscu, a pośrednio zrealizuje cel główny – umożliwi gospodarce i przemys...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników

Dzięki rejestracji zyskasz dostęp do:

  • wybranych artykułów merytorycznych związanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania laboratoriów
  • bieżących informacji na temat nowości w branży laboratoryjnej
  • wydań 'Laboratorium - Przeglądu Ogólnopolskiego' w wersji online
  • wywiadów z przedstawicielami świata nauki i biznesu
  • informacji o tym, jak funkcjonują referencyjne placówki badawczo-rozwojowe
  • kalendarium najważniejszych wydarzeń w branży
Wykup dostęp

Logowanie

Relacje

Poznaj nasze serwisy