Reklama

Wyszukaj w serwisie

O czasopiśmie

Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski” jest czasopismem branżowym podejmującym zagadnienia związane z praktycznymi aspektami funkcjonowania wszelkiego rodzaju laboratoriów: przemysłowych, środowiskowych, naukowych, kontrolnych i innych. Tematy poszczególnych wydań adresujemy do kadry zarządzającej i pracowników laboratoriów. Interdyscyplinarna tematyka czasopisma łączy w sobie zagadnienia z różnych dziedzin nauki i techniki: chemii, biochemii, mikrobiologii, metrologii, inżynierii, a także prawa, zarządzania i finansów.

W każdym wydaniu spora dawka praktycznej wiedzy, niezbędnej w codziennej pracy

  • Prezentacja nowoczesnych technik i wyników aktualnych badań prowadzonych przez ekspertów z wielu dziedzin
  • Rozmowy z ludźmi biznesu i nauki
  • Najnowsze trendy rynkowe, nowinki ze świata nauki i technologii
  • Prezentacja aparatury niezbędnej w nowoczesnym laboratorium
  • 5 wydań w prenumeracie rocznej

Rok założenia czasopisma: 2001; periodyzacja: kwartalnik; MNiSW 5 pkt, Index Copernicus: 64,96 pkt; czasopismo indeksowane w bazie danych BazTech.

Poznaj nasze serwisy