Reklama

Wyszukaj w serwisie

Otwarte Sympozjum Metrologiczne 2024

Dnia 19 kwietnia 2024 roku w głównej siedzibie firmy RADWAG w Radomiu odbyła się konferencja poświęcona procesom cyfryzacji i automatyzacji w metrologii masy. Tematami trzeciej edycji sympozjum były przyszłość i nowe rozwiązania.

Konferencja miała charakter otwarty, co oznacza, że udział w niej był bezpłatny. Firma RADWAG gościła wszystkich zainteresowanych metrologią masy, w tym naukowców, specjalistów z zakresu przemysłu i studentów.

Sympozjum składało się z części teoretycznej (wykłady) i praktycznej (warsztaty). Podczas części teoretycznej prelegenci omówili wpływ właściwości magnetycznych wzorców masy na błędy wzorcowania i oddziaływanie warunków środowiskowych na dokładność pomiaru. Ponadto przedstawili korzyści płynące z automatyzacji procesów pomiarowych, takie jak poprawa powtarzalności i redukcja kosztów procesów pomiarowych. Część wykładową zamknęły wystąpienia dotyczące przekazywania jednostki miary masy po redefinicji kilograma i porównań międzylaboratoryjnych wag elektronicznych dużych dokładności.

Część praktyczna upłynęła pod znakiem automatyzacji pomiarów masy w laboratorium i w przemyśle. Podczas warsztatów uczestnicy sympozjum mieli okazję bliżej poznać urządzenia firmy RADWAG skonstruowane w oparciu o własną myśl techniczną i wykorzystujące nowoczesne rozwiązanie, jakim jest autorski przetwornik masy. Ponadto podkreślono na przykładach uniwersalność produktów RADWAG, które z powodzeniem mogą być stosowane zarówno w pracy w laboratorium, przy komparacji masy, w badaniach środowiskowych, jak i w przemyśle. Szczególny nacisk położono na automatyzację i robotyzację procesów badawczych i produkcyjnych, w tym wykorzystanie cobotów w tradycyjnych pomiarach masy i w badaniu objętości przy użyciu pipet tłokowych. Zademonstrowanie tych technologii pozwoliło uwypuklić ich korzystny wpływ na zwiększenie precyzji i efektywności przeprowadzanych procesów pomiarowych.

Patronat honorowy nad sympozjum sprawowała Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH, a patronat medialny – „Laboratorium. Przegląd Ogólnopolski”.

Więcej o firmie RADWAG: www.radwag.com

Relacje

Poznaj nasze serwisy