Reklama

Wyszukaj w serwisie

Metagenomy Różnych Środowisk

sprawdź szczegóły

„METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” to cykliczne wydarzenie z zakresu mikrobiologii, mykologii oraz agrobiotechnologii współorganizowane przez pięć instytucji naukowych: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut  Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Katedrę Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II oraz przez Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Tegorocznym gospodarzem Sympozjum jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Katedra Biologii i Biotechnologii), a miejscem konferencji będzie Centrum Transferu Wiedzy KUL znajdujące się w centrum Lublina, przy ulicy Radziszewskiego 7.

Najważniejszym celem konferencji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć metagenomiki, metataksonomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, proteomiki, mikrobiologii i mykologii w kontekście współczesnych, europejskich i światowych trendów związanych z rolnictwem i ogrodnictwem, w tym jakością środowiska, bioróżnorodnością oraz fitopatologią.

Plan wydarzenia opiera się na czterech panelach:

  • Sesja I – MIKROBIOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK
  • Sesja II – MYKOBIOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK
  • Sesja III – METAGENOMY ŚRODOWISKA GLEBOWEGO I ICH POTENCJALNE ZASTOSOWANIA W BIOTECHNOLOGII
  • Sesja IV – METAGENOMIKA APLIKACYJNA, METABOLOMIKA, PROTEOMIKA I ICH ZNACZENIE W MONITORINGU JAKOŚCI ŚRODOWISKA I ZDROWIU CZŁOWIEKA

Tematyka tego wydarzenia jest niezywkle rozbudowana, co ma na celu wymianę doświadczeń i poszerzenie wiedzy, przyczyniając się do żywej dyskusji, która stanie się podwalinami do nawiązania nowych form współpracy i realizacji wspólnych projektów badawczych. Sympozjum jest skierowane w stronę młodych naukowców, w tym także magistrantów i doktorantów, dając im możliwość na prezentację swoich dotychczasowych wyników i skonsultowanie się ze znanymi, docenionymi w Polsce i na arenie międzynarodowej naukowcami.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu, w tym zasady rejestracji,
znajdują się na stronie Sympozjum oraz na Facebook.

Relacje

Poznaj nasze serwisy