Reklama

Wyszukaj w serwisie

Jakość polskich laboratoriów jest aktualnie bardzo wysoka

LAB_2_24_rozmowa_z_Andrzejem_Hantzem_FOT_1fot. arch. redakcji

Rozmowa z Andrzejem Hantzem, prezesem Zarządu Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, dyrektorem Zakładu Mechaniki i Akustyki Głównego Urzędu Miar.

Małgorzata Ullmann: Jakie są najważniejsze cele i zadania Klubu POLLAB? W jaki sposób je realizuje?

Andrzej Hantz: Mówiąc o zadaniach Klubu POLLAB, warto przybliżyć czytelnikom nieco historii Klubu, a jego historia sięga lat dziewięćdziesiątych, kiedy pod patronatem Centralnego Biura Jakości Wyrobów (CBJW) zawiązała się grupa osób, która rozumiała konieczność utworzenia wspólnej organizacji umożliwiającej zbliżenie polskich laboratoriów do wymagań stawianych wówczas w Europie Zachodniej i na świecie oraz zapewniającej wsparcie przy wdrażaniu nowych rozwiązań systemowych. Ta grupa przedstawicieli zainteresowanych potwierdzeniem kompetencji laboratoriów do badań, pozwalających na uzyskiwanie wiarygodnych, rzetelnych i użytecznych wyników, wypracowała decyzję o utworzeniu wspólnej organizacji. Jej historia miała swój początek dokładnie (używając metrologicznego języka, który jest mi bardzo bliski) 3 grudnia 1991 roku. Tego dnia (prawie jak w 1875 r. w Sevres pod Paryżem podczas spotkania założycieli konwencji metrycznej, kiedy to 17 państw podpisało wspólny dokument i na jego podsta...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników

Dzięki rejestracji zyskasz dostęp do:

  • wybranych artykułów merytorycznych związanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania laboratoriów
  • bieżących informacji na temat nowości w branży laboratoryjnej
  • wydań 'Laboratorium - Przeglądu Ogólnopolskiego' w wersji online
  • wywiadów z przedstawicielami świata nauki i biznesu
  • informacji o tym, jak funkcjonują referencyjne placówki badawczo-rozwojowe
  • kalendarium najważniejszych wydarzeń w branży
Wykup dostęp

Logowanie

Relacje

Poznaj nasze serwisy