Reklama

Wyszukaj w serwisie

Nanorurki węglowe jako nowoczesny materiał do konstrukcji czujników

TITLE: Carbon nanotubes as a modern material for the construction of sensors

STRESZCZENIE: Odkrycie nanorurek węglowych (CNT) w 1991 roku przez Sumio Iijimę zapoczątkowało nową erę w materiałoznawstwie i nanotechnologii. Nanorurki węglowe to rodzaj alotropowej odmiany węgla, która budową przypomina walec. Twory te są niezwykle mocne i trudne do złamania, ale nadal lekkie. Ze względu na swoje fenomenalne właściwości elektryczne, termiczne, mechaniczne i chemiczne nanorurki węglowe są jednym z najlepiej przebadanych nanomateriałów. Wykorzystywane są w wielu dziedzinach, m.in. w medycynie, farmacji, nanoelektronice, nanokompozytach, w technologii elektronowej, przemyśle zbrojeniowym i wielu innych. Nanorurki węglowe są też często wykorzystywane w elektrochemii do konstrukcji czujników (tj. potencjometryczne), mających na celu poprawę ich odpowiedzi analitycznej. Nanomateriały te, ze względu na swoje unikatowe właściwości oraz ogromny obszar zastosowań, stanowią bardzo cenny materiał, który będzie zapewne głównym obiektem badań przyszłych technologii.

SŁOWA KLUCZOWE: czujniki potencjometryczne, nanorurki węglowe, ibuprofen

SUMMARY: Th...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników

Dzięki rejestracji zyskasz dostęp do:

  • wybranych artykułów merytorycznych związanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania laboratoriów
  • bieżących informacji na temat nowości w branży laboratoryjnej
  • wydań 'Laboratorium - Przeglądu Ogólnopolskiego' w wersji online
  • wywiadów z przedstawicielami świata nauki i biznesu
  • informacji o tym, jak funkcjonują referencyjne placówki badawczo-rozwojowe
  • kalendarium najważniejszych wydarzeń w branży
Wykup dostęp

Logowanie

Relacje

Poznaj nasze serwisy