Reklama

Wyszukaj w serwisie

UNI-EXPORT INSTRUMENTS POLSKA Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:
Telefon: +48 22 626 87 86
E-mail: office@uni-export.com.pl
WWW: https://www.uni-export.com.pl/

Dostarczamy aparaturę naukowo-badawczą i pomiarową od ponad 20 lat. Zapewniamy wsparcie techniczne i aplikacyjne oraz serwis w Polsce. Integrujemy różne systemy, przystosowując je do specjalnych wymagań.
Nasza oferta obejmuje:
pompy i systemy próżniowe,
detektory i stanowiska do kontroli nieszczelności (detekcja He i metody ciśnieniowe);
kontrolery przepływu (MFC), próżni i ciśnienia oraz spektrometry masowe (RGA);
mikroskopy elektronowe SEM oraz STEM wraz z wyposażeniem analitycznym: EDX, WDX, EBSD, RAMAN, FIB, TOFSIMS, AFM;
urządzenia do przygotowywania próbek dla mikroskopii: napylarki, polerki jonowe;
mikroskopy holograficzne i konfokalne;
analityczne mikrotomografy rentgenowskie, które umożliwiają obserwację procesów dynamicznych oraz analizę chemiczną;
urządzenia do pomiaru powierzchni właściwej i porowatości, gęstości rzeczywistej, sorpcji gazów i par (także mieszanin), analizy własności proszków;
aparaty do pomiaru wielkości i analizy kształtu cząstek oraz potencjału zeta.

Kontakt handlowy
Mirosław Fordon technical manager
tel.: 48 22 626 87 86
fax: 48 48 22 626 87 85
e-mail: office@uni-export.com.pl

Relacje

Poznaj nasze serwisy