Reklama

Wyszukaj w serwisie

Na Politechnice Morskiej otwarto Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających

Na terenie Centrum znajdują się ultranowoczesne laboratoria ze stałym dostępem do akwenu, stanowiące zaplecze naukowo-badawcze dla Politechniki, której pracownicy rozwijają i testują innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Baza laboratoryjna CEOP to 11 specjalistycznych laboratoriów, w których prowadzone są badania oraz projekty w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Automatyzacja i żegluga autonomiczna, technologie nawigacyjne i techniki satelitarne, pozycjonowanie obiektów w ruchu – na powierzchni wody lub w głębi, opracowywanie nowoczesnej infrastruktury wodnej, badania dna morza, pomiary hydro- i kartograficzne, wreszcie – kwestie dotyczące bezpieczeństwa oraz skutecznego kalkulowania ryzyka w żegludze – oto przekrój tematów, jakimi zajmują się naukowcy w Centrum, opracowując projekty naukowe, a w nadchodzącym czasie również prace komercyjne.

Wyjątkowym projektem w CEOP są autorskie wielkoskalowe modele redukcyjne statków – dzięki nim naukowcy będą mogli pracować nad efektywnymi i skutecznymi rozwiązaniami dla żeglugi autonomicznej i nie tylko. – Taki model ma ster, śrubę, wyposażenie, które sprawia, że na wodzie zachowuje się jak jego pierwowzór – tłumaczy rektor Wojciech Ślączka. Badania nad autorskimi rozwiązaniami w obszarze żeglugi autonomicznej, dzięki tym małym statkom wejdą na zupełnie nowy poziom. 

1. Model redukcyjny masowca mv „TATRY” (PŻM) – skala1:40
2. Model redukcyjny kontenerowca Tripple E „MAJESTIC” MAERSK, 18 340 TEU – skala 1:70

Modele służą:
• automatyzacji statków autonomicznych w zakresie zdalnego sterowania,
• analizie ryzyka eksploatacji statków autonomicznych,
• budowie matematycznych modeli i algorytmów do autonomicznego sterowania statkami bezzałogowymi,
• opracowaniu technologii do komunikacji pomiędzy centrum obsługi na lądzie a pokładem statku bezzałogowego.

Źródło: pm.szczecin.pl

Relacje

Poznaj nasze serwisy