Reklama

Wyszukaj w serwisie

Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego w 2024 r.

fot. iStock

Polska Akademia Nauk i Polska Akademia Umiejętności zajęły wspólne stanowisko w sprawie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w 2024 r.

Dwie największe krajowe korporacje uczonych zwracają uwagę na brak konkretnych propozycji odnoszących się do zwiększenia budżetu NCN, w którego systematycznym obniżaniu dostrzegają jedno z głównych zagrożeń dla rozwoju nauki w Polsce. Sygnatariusze załączonego dokumentu zwracają uwagę na fakt, że aktualny poziom sukcesu w konkursach NCN spadł poniżej 10%, co sprawia, że wiele wartościowych projektów badawczych nie jest realizowanych, a włożony w ich przygotowanie wysiłek intelektualny ulega zmarnotrawieniu.

Całość stanowiska

Stanowisko
Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności
w sprawie zwiększenia finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w 2024 r.
Członkowie PAN oraz członkowie PAU z satysfakcją przyjmują zapowiedzi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka o zwiększeniu wydatków na badania naukowe i szkolnictwo wyższe w budżecie państwa na rok 2024. Cieszą nas zapowiedzi 30% podwyżek wynagrodzeń dla pracowników naukowych i 20% zwiększenia uposażeń pracowników nienaukowych. Z zadowoleniem odnotowujemy zapowiedź zwiększenia finansowania instytutów PAN o 180 mln zł.
Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w zapowiedziach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zabrakło konkretnych propozycji zwiększenia budżetu NCN, którego systematyczne obniżanie jest jednym z głównych zagrożeń dla rozwoju nauki w Polsce. Aktualny poziom sukcesu w konkursach NCN spadł poniżej 10%. Sprawia to, że wiele wartościowych projektów badawczych nie jest realizowana, a włożony w ich przygotowanie wysiłek intelektualny ulega zmarnotrawieniu.
Członkowie PAN oraz członkowie PAU apelują o zwiększenie budżetu NCN do poziomu umożliwiającego finansowanie 25% rozpatrywanych projektów badawczych.

Źródło: pan.pl

Relacje

Poznaj nasze serwisy